Napredno finansijsko izvještavanje


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti če moći da: 1. Prepoznaju i objasne Međunarodne računovodstvene standarde 2. Prepoznaju i objasne Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja 3. Primijene međunarodne standarde 4. Procijene da li je izvještavanje urađeno u skladu sa medjunarodnim standardima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Novović-Burić Milijana2x1
17B+13S+8P


Laković Tanja
2x1
17B+13S+8P