Računovodstvo finansijskih institucija


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa, studenti će moći da: 1. Definišu finansijsko tržište,institucije i instrumente 2. Definišu banke i objasne bankarsko poslovanje 3. Objasne rizik i osiguranje kao oblik upravljanja rizikom 4. Protumače specifičnosti bankarskog raćunovodstva 5. Protumače specifičnosti racunovodstva osiguravajućih kompanija 6. Primijene računovodstvene tehnike u bankarstvu i osiguranju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Novović-Burić Milijana2x1
17B+21S+11P


Laković Tanja
2x1
17B+21S+11P