Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog semestra, od studenta se očekuje sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i analize sonatnog oblika odn. sonatnog principa u (klavirskoj) muzici XVIII i ranog XIX vijeka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija