MUZIČKI OBLICI V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog semestra, od studenta se očekuje sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i analize sonatnog oblika odn. sonatnog principa u (klavirskoj) muzici XVIII i ranog XIX vijeka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA PERUNOVIĆ-RAŽNATOVIĆ
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ