MUZIČKI OBLICI VI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog semestra, od studenta se očekuje sposobnost prepoznavanja i diferenciranja gore navedenih formi odn. žanrova, kao i razumijevanje istorijskog konteksta istih. Takođe, student će obogatiti svoje poznavanje onog dijela muzičke literature koje pripada navedenim žanrovima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ