HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM VI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će steći: Razvijena znanja i veštine u samostalnom, teorijski utemeljenom, nadasve kreativnom pristupu muzičkoj literaturi, kako sa praktično-analitičke,tako i sa stvaralačke pozicije; Sposobnost da se u muzičkom delu razraši svaka složenija situacija u okviru određenog harmonskog stila; praktično ovladavanje svim, za dati stil, karakterističnim harmonskim pojavama; razvijema sposobnost prektičnog i veštog rekonstruisanja harmonskog jezika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ