Semestar: 4
ECTS: 1
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Demonstrira svoje analitičko i kritičko mišljenje. 2. Primjenjuje stečena znanja iz predmeta Muzički oblici i Harmonija prilikom učenja napamet određenog djela. 3. Lako uočava teme u polifonim baroknim djelima(fugama npr.),kao i zadržane tonove. Koristi različite vrste artikulacije prilikom uvježbavanja odabranih kompozicija

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ1x1
1S