Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Argumentovano problematizuje određene segmente muzičkog djela. 2. Uočava karakteristike muzičke epohe u djelima koja obrađuje. 3. Diferencira bitne razlike između različitih redakcija istog djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija