Semestar: 5
ECTS: 1
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Argumentovano problematizuje određene segmente muzičkog djela. 2. Uočava karakteristike muzičke epohe u djelima koja obrađuje. 3. Diferencira bitne razlike između različitih redakcija istog djela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ
SEDA VUKAŠINOVIĆ