Semestar: 6
ECTS: 1
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uočava jasnu korelaciju između predmeta i praktično je primjenjuje prilikom učenja djela. 2. Polemiše sa profesorom i pokazuje inicijativu prilikom izbora programa. 3. Jasno uočava svrhu bavljenja određenom tehničkom etidom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ
SEDA VUKAŠINOVIĆ