KLAVIRSKI PRAKTIKUM VI


Semestar: 6
ECTS: 1
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uočava jasnu korelaciju između predmeta i praktično je primjenjuje prilikom učenja djela. 2. Polemiše sa profesorom i pokazuje inicijativu prilikom izbora programa. 3. Jasno uočava svrhu bavljenja određenom tehničkom etidom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDA BELEVIĆ1x1
1S
SEDA VUKAŠINOVIĆ1x1
2S