HORSKO DIRIGOVANJE SA SVIRANJEM HORS.PARTITURA VI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ