HOR SA OSNOVAMA VOKALNE TEHNIKE IV


Semestar: 4
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ