METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM II


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ