METODIKA OPŠTEG MUZIČKOG OBRAZ. SA PED.PRAKSOM III


Semestar: 5
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ1x1
1S
1x1
1S