HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I


Semestar: 1
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x1
2S
2x1
2S