HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE I


Semestar: 1
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x
1S
2x
1S