HOR SA OSNOVIMA VOKALNE TEHNIKE II


Semestar: 2
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KNEŽEVIĆ2x
1S
2x
1S

Nova objava - 26.03.2020 16:35