HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM II


Semestar: 2
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ4x
1P
ANA PERUNOVIĆ RAŽNATOVIĆ2x
1P