METODOLOGIJA NAUČNOG RADA SA IZRADOM STRUČ. RADA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KRKELJIĆ3x1
2S