Upravljanje ljudskim resursima


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Božović Žarko2x1S
13S+7P
2x1S
13S+7P