Istraživanje marketinga


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će biti osposobljen da: Izvrši rekapitulaciju i produbi znanja iz osnova marketinga. Definiše i razlikuje komponente marketing okruženja. Razvije i praktično proces marketing istraživanja po pojedinim fazama. Samostalno izradi Case Study iz oblasti istraživanja marketinga.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mihailović Božo2x1S
5P


Đurišić Vladimir EF
2x1S
5P