Finansijska tržišta


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa, studenti će moći da: 1. Definišu finansijski sistem i njegove osnovne elemente 2. Prepoznaju i razlikuju segmente tržišta novca i tržišta kapitala 3. Definišu i objasne instrumente tržišta novca i tržišta kapitala 4. Izračunaju cijenu finansijskih instrumenata i objasne mogućnosti njihove prodaje 5. Razlikuju i grupišu finansijske institucije i analiziraju njihov rad

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Novović-Burić Milijana2x1S
13S+14P
2x1S
13S+14P