Semestar: 1
ECTS: 16
Status: Obavezan
Fond: 5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG JANKOVIĆ5x
2P
3x
2P