METODIKA NASTAVE HARMONIKE I


Semestar: 1
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG JANKOVIĆ1x
1P
1x
1P