SOLFEĐO VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA PERUNOVIĆ-RAŽNATOVIĆ1x1
1S
VEDRANA MARKOVIĆ2x1
1S