Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ

Ispit iz Muzičkih oblika za studente koji su bili na razmjeni u Trstu