HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA PERUNOVIĆ-RAŽNATOVIĆ1x
1P
ALEKSANDAR PERUNOVIĆ2x
1P