ORKESTAR SA POZNAVANJEM ORKEST.LITERATURE VI


Semestar: 6
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRAN BEGIĆ
DUŠAN OBRENOVIĆ