Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/kinja položi ovaj ispit,biće u mogućnosti da: 1. Vokalno interpretira melodiju na durskoj ili molskoj tonalnoj osnovi, sa mutacijom i alteracijama, i hromatskom modulacijom, kao i jednostavnije melodije na različitim modalnim osnovama, zapisane u violinskom, bas i alt C- ključu, a koristeći funkcionalni način muzičkog mišljenja 2.Vokalno interpretira melodiju na atonalnoj osnovi, u kojoj pored problematike savladane u prethodnim semestrima, preovladavaju velike, male i umanjene septime, a koristeći intervalski način muzičkog mišljenja. 3.Izvodi parlatom i kucanjem ritmičke linije u mješovito-složenim taktovima, u kojime se javljaju podjele jedinice brojanja prostog takta 4. Zapiše melodiju na durskoj ili molskoj tonalnoj osnovi, u kojoj se javljaju alterovani tonovi i mutacija, kao i melodiju u kojoj se javlja hromatska modulacija. 5. Zapiše dvoglasni stav u kome preovladava jednostavna polifonija, sa tonalno stabilnim i tonalno labilnim alteracijama i mutacijom, u durskom ili molskom tonalitetu. 6.Slušno opaža, prepoznaje i zapiše niz akorada u određenim harmonskim odnosima, uz upotrebu alterovanih akorada dijatonskog i hromatskog tipa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VEDRANA MARKOVIĆ