METODIKA NASTAVE DUVAČKIH INST.SA PEDAG.PRAKSOM I


Semestar: 5
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KRKELJIĆ