METODIKA NASTAVE DUVAČKIH INST.SA PEDAG.PRAKSOM II


Semestar: 6
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KRKELJIĆ