Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen : - Upoznati, analizirati, prosuditi, vrednovati i izvoditi repertoar za klasičnu gitaru od rane muzike do modernih smjerova 21. Vijeka. - Upoznati i osvjestiti funkcije sviračkog aparata, razumjeti interakciju sviračkog aparata i tona kojeg treba realizovati. - Primijeniti stečene tehničke vještine na izvođenje u određenoj kompoziciji. - Upoznati repertoar za klasičnu gitaru i sintetizovati stečeno znanje pri stvaranju sopstvene interpretacije umjetničkog djela. - se upoznati sa osnovnim principima transkripcije muzičkog djela pisanog za drugi instrument kroz obradu jedne kratke, jednostavačne barokne/rokoko sonate. - Realizovati zadatu literaturu sa istorijskog i stilskog aspekta, odnosno prepoznati istorijski, socijalni i muzički kontekst datih kompozicija. - Razlikovati stilska obilježja zadatog programa i razviti vještine njihove ispravne stilske interpretacije. - Stvarati vlastito mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere. - Krtički procijeniti i vrednovati vlastita tehnička i interpretativna dostignuća kao i tehnička i interpretativna dostignuća ostalih muzičara.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija