METODIKA NASTAVE KLAVIRA II


Semestar: 2
ECTS: 2.5
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ1x
1P
1x
1P

Nova objava - 18.03.2020 12:33 Literatura