Semestar: 1
ECTS: 16
Status: Obavezan
Fond: 5+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

* Razvijanje sposobnosti samostalnog učenja, samomotivacije i samostalnosti u djelovanju pripreme kompleksnog čelističkog repertoara; samostalno rješavanje tehničkih problema kao i problema sa intonacijom; sposobnost izvođenja naprednih tehničkih vježbi i etida predviđenih planom i programom; javno izvodi napredni koncertni repertoar sačinjen od raznih stilova; poznavanje i izvođenje čelističkog repertoara sa akcentom 20. i 21. vijeka; sarađivanje sa različitim umjetničkim ansamblima; detaljno poznavanje i prepoznavanje elemenata muzičkog djela; doprinošenje realizaciji izvođenja muzičkog djela vlastitim idejama u skladu sa stilskim odlikama vremena nastanka djela; vladanje tehnikama memorisanja teksta; razvijanje sposobnosti samostalnog odlučivanja o repertoaru i načinu interpretacije; usavršavanje javnog nastupa (koncerti, takmičenja).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN POPOVIĆ5x
1P
3x
1P