Tržišno komuniciranje


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pavićević Veselin2x1S
18S+2P


Mišnić Nikola
2x1S
18S+2P