Međunarodni marketing


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovović Milorad2x1S
17S+3P


Mišnić Nikola
2x1S
17S+3P