Informatička ekonomija


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lazović Vujica2x1S
51S+1P