Upravljanje organizacionim promjenama


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni teorijske koncepte organizacionih promjena; - Ustanovi tipologiju organizacionih promjena; - Prepozna faktore organizacionih promjena; - Prepozna pojavu rezistentnosti na promjene i osmisli načine kako je prevazići; - Objasni i primijeni tehnike za upravljanje organizacionim promjenama; - Protumači proces upravljanja otporom na organizacione promjene i osmisli načine njegovog prevazilaženja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ćetković Jasmina2x1