Korporativne finansije


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević Milan1.5x1S
11S


Mikerević Dragan0.5x1S
11S