Međunarodna marketing strategija


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovović Milorad1x1


Čičić Muris0.5x1


Tihi Boris0.5x1