Semestar: 5
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIKHAIL BEREZNITSKY2x1
1B