Semestar: 1
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da: 1. Poznaje i razumije osnovne tehnike pravilnog disanja 2. Poznaje i razumije osnove pravilnog držanja tijela prilikom sviranja na klarinetu 3. Razumije pravilnu postavku usta i usnika 4. Razumije pravilnu postavku jezika i njegovu primjenu u klarinetskom izvođaštvu 5. Razumije osnove tehnike lijeve i desne ruke i njihovu problematiku 6. Izvodi osnovne skale, durske i molske, sa njihovim trozvucima 7. Poznaje i izvodi repertoar predviđen studijskim programom 8. Sarađuje sa klavirskim saradnikom u cilju savladavanja repertoara

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR GARIĆ2x1
1B