Semestar: 3
ECTS: 16
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da: Prepoznaje i definise osnovne ciljeve u savladavanju violskog repertoara. Prepoznaje razliku izmedju solo i kamernog repertoara. Usavršava tehniku sviranja viole sa programom koji je predviđen u okviru studijskog programa. Raspolaže saznanjima o violskim djelima nastalim u XVII vijeku- period baroka. Uspostavlja komunikaciju sa klavirskim saradnikom u izvođenju djela solo i kamerne literature. Uspostavlja korelaciju lijeve i desne ruke tokom savladavanja bazičnih etida predviđenih planom i programom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIKHAIL BEREZNITSKY2x2
2B