Semestar: 3
ECTS: 16
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Ovlada karakterističnim tehnikama i tehničkim sredstvima u izvođenju zahtevnijih kompozicija - Usavršiće tehniku disanja, vibrata, prstiju... i samim tim osloboditi svoje telo i kontrolisati ga - U potpunosti kontroliše zvuk i intonaciju - Moći će stečena znanja da primjeni na najkompleksnijim flautskim materijalima - Znaće kako da svoje izvođenje uskladi i primjeni u različitim epohama - Koncertno nastupa sa programom predviđenim nastavnim programom - U zavisnosti od opšteg umjetničkog nivoa nastupa na takmičenjima za flautu - Razumjeće najširi okvir flautskog stvaralaštva - Poznavaće najznačajnije metode izučavanja flaute i upotrebiće ih u pripremi različitih djela - Znaće, i biće obučen da samostalno izabere i pripremi program za solističko, kamerno ili orkestarsko izvođenje, u skladu sa svojom kreativnom ličnošću - Kritički ocjenjuje sposobnosti za realizaciju vlastitog izvođenja i drugih kolega flautista. - Samostalno izvodi probe sa korepetitorom i daje sugestije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA ĐURĐEVIĆ ILIĆ2x1
1B