PORTFOLIO I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Savladava vještine pisanja cv, motivacionog pisma i obrazlaže svoj rad u pisanoj formi po profesionalnim standardima 2. Osposobljava se za pripremu aplikacija povodom konkretnih rezidencijalnih boravaka, konkursa, ljetnjih škola, usavršavanja 3. Izgradi profesionalnu nezavisnost u smislu izlaganja i predstavljanja svog rada u pisanoj i verbalnoj formi. 4. 4. Oblikuje svoj umjetnički portfolio u skladu sa usvojenim vještinama i prezentuje ga u skladu sa profesionalnim standardima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA JOVIĆEVIĆ2x1
7B
1x1
7B