SLIKANJE SA CRTANJEM II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da: 1. Primjenjuje kreativnost, stečena znanja i vještine u izgrađivanju sopstvenog umjetničkog lika. 2. Istražuje paralelnost i prožimanja umjetničkog djela i prirode. 3. Analizira vizuelno i kroz rad na crtežu i slici isto prevodi u suštinu sopstvenog umjetničkog djela. 4. Eksperimentiše (osim slike i crteža) sa drugim vidovima umjetničke prakse. 5. Razvija sopstvenog umjetničkog izraza i organske cjeline slike i crteža. 6. Integriše usvojena znanja i vještine kroz finalizaciju slikarskog - umjetničkog procesa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO DRAGAŠ3x1
7B
2x1
7B