ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RATKO ODALOVIĆ2x1
6P
1x1
6P
MILENA JOVIĆEVIĆ2x1
2P
1x1
2P