SLIKANJE VII


Semestar: 1
ECTS: 14
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA NIKČEVIĆ
MAJA ŠOFRANAC2x1
5B
RATKO ODALOVIĆ4x1
5B