SLIKANJE VIII


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC
LIDIJA NIKČEVIĆ2x1
5B
RATKO ODALOVIĆ4x1
5B