METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će biti osposobljen da: 1. Planira i organizuje samostalno rad u likovnoj pedagogiji. 2. Razvije društvenu odgovornost za kreativno bavljenje nastavom likovne kulture u osnovnim i srednjim školama opšte obrazovnog karaktera i u stučnim umetničkim školama i drugim srodnim stručnim školama. 3. Realizuje likovni rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta u ustanovama kulture.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ2x1
7B
1x1
7B