TEORIJA I POETIKE SAVREMENE UMJETNOSTI IV


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA RACANOVIĆ2x1
2S