MENADŽMENT U KULTURI II


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EDIN JAŠAROVIĆ2x1
1P